natisni
Sreda, 30 Marec 2011 13:08

portna dvorana Breice v marcu

Dela za izgradnjo portne dvorane pri Osnovni oli Breice potekajo v skladu z na?rtom. Dvorana v prvih pomladanskih dneh e dobiva svojo podobo, izveden je tudi razpis za nakup potrebne portne opreme.

Izveden razpis za portno opremo

Zaklju?en je postopek javnega naro?anja, kjer so bila za dobavo portne opreme za ve?namensko dvorano izbrana podjetja Lesnina d.o.o., MG oprema d.d. Ljubljana in Citywall d.o.o..V vrednosti 1,2 milijona evrov bodo dobavljena gimnasti?na orodja, oprema za streli?e, keglji?e, plezalna stena in oprema za glavno dvorano (goli, blazine,). Dela izgradnje dvorane potekajo brez zapletov, ob?ina na?rtuje pridobitev uporabnega dovoljenja za portno dvorano in zaklju?ek del v mesecu marcu 2012.

O portni dvorani od keglji?a do plezalne stene

Ve?namensko dvorano (projektiranje Savaprojekt d.d. Krko) gradi podjetje CMCelje, objekt v velikosti 6460 m2 bo imel glavno dvorano s 1100 sedei, namenjeno za razli?ne porte (rokomet, koarka, odbojka, malo nogomet, ju- jitsu, karate, tenis, namizni tenis, badminton, gimnastika (tekmovanja), portno plezanje) ter druge prireditve, v dopoldanskem ?asu jo bo za portne dejavnosti uporabljala tudi ola.

Mala dvorana bo namenjena gimnastiki tu bodo stalna orodja in jama za vadbo. V kleti se bo nahajalo streli?e s 80 sedei, 4-stezno keglji?e in 41 parkiri?. Dvorana bo imela na steni son?ne kolektorje za sanitarno toplo vodo in fotovoltaiko. Poleg dvorane se bo uredila tudi okolica ole in dvorane.

Finan?ni na?rt

Ocenjena vrednost projekta je 6,9 milijona evrov (od tega 3,9 milijona evrov gradbena dela). 1 milijon evrov bosta prispevala Ministrstvo za olstvo in port ter Fundacija za port, ostala sredstva predstavljajo lastna sredstva ob?ine Breice.

Ve?namenska portna dvorana predstavlja pomembno pridobitev, saj bo poleg treningov za raznovrstne porte primerna tudi za izvedbo tekmovanj in druabnih dogodkov ter koncertov.

 

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information