Gradimo ?istilno napravo

Projekt ?i?enje odpadnih voda povodja spodnje Save v ob?inah Breice, Krko in Sevnica je regijski projekt, v katerem sodelujejo vse tri posavske ob?ine, vsaka s svojo investicijo. Vrednost celotnega projekta je 25 mio EUR, od tega je iz ISPA evropskega kohezijskega sklada odobreno 10 mio EUR. Obseg investicije Kanalizacijski sistem in ?istilna naprava (?N) Breice zajema projektiranje in izgradnjo ?istilne naprave ter dograditev obstoje?e kanalizacije mesta Breice z zbiralniki, ki Preberi ve? ...

0

Gradimo kanalizacijo

Projekt ?i?enje odpadnih voda povodja spodnje Save v ob?inah Breice, Krko in Sevnica je regijski projekt, v katerem sodelujejo vse tri posavske ob?ine, vsaka s svojo investicijo. Vrednost celotnega projekta je 25 mio EUR, od tega je iz ISPA evropskega kohezijskega sklada odobreno 10 mio EUR. Obseg investicije Kanalizacijski sistem in ?istilna naprava (?N) Breice zajema projektiranje in izgradnjo ?istilne naprave ter dograditev obstoje?e kanalizacije mesta Breice z zbiralniki, ki Preberi ve? ...

0

Za lepe okolje

Lepo pozdravljeni na osrednjem spletnem portalu projektov Ob?ine Breice. Grafi?na podoba in programsko ogrodje portala sta postavljena, vsebina pa bo e dodana. Vabimo vas, da se vrnete kmalu. Preberi ve? ...

0
PDF natisni E-pošta
Sreda, 18 Julij 2012 09:25

?N BreiceBreice V mesecu juniju so se zaklju?ila pogodbena dela izgradnje sekundarnih kanalizacijskih vodov za priklju?evanje na ?istilno napravo Breice 2.faza. Ob?ina Breice pripravlja dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Priklju?evanje uporabnikov na kanalizacijski sistem se bo za?elo izvajati predvidoma v mesecu septembru 2012.

V okviru investicije se je zgradila sekundarna kanalizacija v naseljih Trnje, Mostec, IC Dobova in delih naselja Gaberje z namenom priklju?evanja na primarni kanalizacijski sistem, to je na obstoje?o ?istilno napravo Breice. Sekundarna kanalizacija v dolini 3.835 m bo omogo?ila priklju?evanje na ?istilno napravo Breice 75 objektom oz. za 440 PE. Cilj projekta je ustrezno odvajanje in ?i?enje odpadnih voda za zagotavljanja varovanja narave in vije kakovosti bivanja vseh ob?anov v breiki ob?ini.

Predmet investicije

Predmet investicije je izgradnja kanalizacije na obmo?ju dela naselja Trnje (mesto Breice) v dolini 760 m, dela naselja Mostec v dolini 1.363 m, dela naselja Sela pri Dobovi v dolini 539 m (od tega 327 m tla?ni vod), v delu naselja Gabrje pri Dobovi v dolini 347 m ter na obmo?ju industrijske cone Dobova v dolini 826 m.

Finan?na konstrukcija investicije

Ob?ina Breice bo za realizacijo investicije namenila 435.000 evrov, vrednost celotne investicije znaa 1,06 milijona evrov. Sofinanciranje investicije v viini 621.666 evrov zagotavlja Evropska unija iz naslova prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi razvojne prioritete Razvoj regij Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.

 
PDF natisni E-pošta
Sreda, 30 Marec 2011 13:08

portna dvorana Breice v marcu

Dela za izgradnjo portne dvorane pri Osnovni oli Breice potekajo v skladu z na?rtom. Dvorana v prvih pomladanskih dneh e dobiva svojo podobo, izveden je tudi razpis za nakup potrebne portne opreme.

Izveden razpis za portno opremo

Zaklju?en je postopek javnega naro?anja, kjer so bila za dobavo portne opreme za ve?namensko dvorano izbrana podjetja Lesnina d.o.o., MG oprema d.d. Ljubljana in Citywall d.o.o..V vrednosti 1,2 milijona evrov bodo dobavljena gimnasti?na orodja, oprema za streli?e, keglji?e, plezalna stena in oprema za glavno dvorano (goli, blazine,). Dela izgradnje dvorane potekajo brez zapletov, ob?ina na?rtuje pridobitev uporabnega dovoljenja za portno dvorano in zaklju?ek del v mesecu marcu 2012.

O portni dvorani od keglji?a do plezalne stene

Ve?namensko dvorano (projektiranje Savaprojekt d.d. Krko) gradi podjetje CMCelje, objekt v velikosti 6460 m2 bo imel glavno dvorano s 1100 sedei, namenjeno za razli?ne porte (rokomet, koarka, odbojka, malo nogomet, ju- jitsu, karate, tenis, namizni tenis, badminton, gimnastika (tekmovanja), portno plezanje) ter druge prireditve, v dopoldanskem ?asu jo bo za portne dejavnosti uporabljala tudi ola.

Mala dvorana bo namenjena gimnastiki tu bodo stalna orodja in jama za vadbo. V kleti se bo nahajalo streli?e s 80 sedei, 4-stezno keglji?e in 41 parkiri?. Dvorana bo imela na steni son?ne kolektorje za sanitarno toplo vodo in fotovoltaiko. Poleg dvorane se bo uredila tudi okolica ole in dvorane.

Finan?ni na?rt

Ocenjena vrednost projekta je 6,9 milijona evrov (od tega 3,9 milijona evrov gradbena dela). 1 milijon evrov bosta prispevala Ministrstvo za olstvo in port ter Fundacija za port, ostala sredstva predstavljajo lastna sredstva ob?ine Breice.

Ve?namenska portna dvorana predstavlja pomembno pridobitev, saj bo poleg treningov za raznovrstne porte primerna tudi za izvedbo tekmovanj in druabnih dogodkov ter koncertov.

 
Več člankov...
Pasica

Aktualni projekti

Obnova sanitarij in skupnih prostorov v ve?namenskem domu na Sromljah

News image

Status projekta: IZVEDEN Ob?ina Breice je pri?ela z investicijsko vzdrevalnimi deli na ve?namenskem domu v Sromljah,...

Ve? ...

Mladinski kulturni center Breice

News image

Opis projekta Projekt predstavlja izvedbo investicijsko vzdrevalnih del in celostno adaptacijo na objektu bivega doma...

Ve? ...

More in: Projekti in operacije

Anketa

Nov portal je ...
 

Trenutno online

Prisotni 8 gostov .

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information